භාවිත නියම

මෙම භාවිත නියමයන්, අපගේ රහස්‍යතා ප්‍රතිපත්තිය සමඟින් izzyshomeandgarden.blog මඟින් පිරිනමනු ලබන වෙබ් අඩවිය සහ සේවාවන් ඔබේ භාවිතය පාලනය කරයි. කරුණාකර මෙම නියමයන් ඔබේ අයිතිවාසිකම්වලට බලපාන බැවින් සේවා භාවිත කිරීමට පෙර ප්‍රවේශමෙන් සමාලෝචනය කරන්න. ඕනෑම සේවාවක් භාවිතා කිරීමෙන්, ඔබ මෙම නියම පිළිගෙන ඒවාට නීත්‍යානුකූලව බැඳී සිටීමට එකඟ වේ.

මෙම වෙබ් අඩවියේ භාවිතය පහත භාවිත කොන්දේසි වලට යටත් වේ:

  • මෙම වෙබ් අඩවියේ පිටු වල අන්තර්ගතය ඔබගේ සාමාන්‍ය තොරතුරු සහ පුද්ගලික භාවිතය සඳහා පමණි. එය දැනුම් දීමකින් තොරව වෙනස් වීමට යටත් වේ.
  • මෙම වෙබ් අඩවිය බ්‍රවුසින් මනාප නිරීක්ෂණය කිරීමට කුකීස් භාවිතා කරයි. ඔබ කුකීස් භාවිතා කිරීමට ඉඩ දෙන්නේ නම්, පහත පුද්ගලික තොරතුරු තෙවන පාර්ශවයන් විසින් භාවිතා කිරීම සඳහා අප විසින් ගබඩා කර තැබිය හැක.
  • අපි හෝ කිසිදු තෙවන පාර්ශ්වයක් නිරවද්‍යතාවය, කාලානුරූපීභාවය, කාර්ය සාධනය සම්බන්ධයෙන් කිසිදු වගකීමක් හෝ සහතිකයක් ලබා නොදේ. කිසියම් විශේෂිත අරමුණක් සඳහා මෙම වෙබ් අඩවියෙන් සොයාගත් හෝ ඉදිරිපත් කරන ලද තොරතුරු සහ ද්‍රව්‍යවල සම්පූර්ණත්වය හෝ යෝග්‍යතාවය. එවැනි තොරතුරු සහ ද්‍රව්‍ය සාවද්‍ය හෝ දෝෂ අඩංගු විය හැකි බව ඔබ පිළිගන්නා අතර නීතියෙන් අවසර දී ඇති උපරිම ප්‍රමාණයට එවැනි වැරදි හෝ දෝෂ සඳහා වගකීම අපි පැහැදිලිවම බැහැර කරමු.
  • මෙම වෙබ් අඩවියේ ඇති ඕනෑම තොරතුරක් හෝ ද්‍රව්‍යයක් ඔබේ භාවිතය සම්පූර්ණයෙන්ම ඔබේම අවදානම, ඒ සඳහා අපි වගකියනු නොලැබේ. මෙම වෙබ් අඩවිය හරහා ලබා ගත හැකි ඕනෑම භාණ්ඩයක්, සේවාවක් හෝ තොරතුරක් ඔබට ගැලපෙන බව සහතික කිරීම ඔබේම වගකීමකිනිශ්චිත අවශ්‍යතා.
  • මෙම වෙබ් අඩවියේ අපට හිමි හෝ බලපත්‍ර ඇති ද්‍රව්‍ය අඩංගු වේ (වෙනත් ආකාරයකින් ප්‍රකාශ නොකළහොත්). මෙම ද්රව්යයේ සැලසුම, පිරිසැලසුම, පෙනුම, පෙනුම සහ චිත්රක ඇතුළත් වේ, නමුත් ඒවාට සීමා නොවේ. මෙම නියමයන් සහ කොන්දේසි වල කොටසක් වන ප්‍රකාශන හිමිකම් දැන්වීමට අනුව ප්‍රතිනිෂ්පාදනය කිරීම තහනම් කර ඇත.
  • මෙම වෙබ් අඩවියේ ප්‍රතිනිෂ්පාදනය කර ඇති සියලුම වෙළඳ ලකුණු ක්‍රියාකරුගේ දේපළ හෝ බලපත්‍ර නොමැති ඒවා පිළිගෙන ඇත වෙබ් අඩවිය.
  • මෙම වෙබ් අඩවිය අනවසරයෙන් භාවිතා කිරීම හානි සඳහා හිමිකම් පෑමක් සහ/හෝ සාපරාධී වරදක් විය හැක.
  • අපගේ වෙබ් අඩවි වල පරිශීලකයින්ට අපගේ පිටු හැර යාමට ඉඩ සලසන වෙනත් අඩවි වෙත සබැඳි අඩංගු වේ. වැඩිදුර තොරතුරු සැපයීම සඳහා ඔබගේ පහසුව සඳහා මෙම සබැඳි සපයනු ලැබේ. එවැනි වෙබ් අඩවි වල රහස්‍යතා පරිචයන්, ප්‍රතිපත්ති හෝ අන්තර්ගතය සඳහා අපි වගකියනු නොලැබේ.
  • ඔබගේ මෙම වෙබ් අඩවිය භාවිතා කිරීම සහ එම වෙබ් අඩවිය භාවිතා කිරීම නිසා ඇතිවන යම් ආරවුලක් ඉන්දියාවේ නීතිවලට යටත් වේ.

මෙම වෙබ් අඩවිය සහ එය විසින් පිරිනමනු ලබන සේවාවන් භාවිතා කිරීමෙන්, ඔබ ඉහත දක්වා ඇති නියම සහ කොන්දේසි වලට එකඟ වේ. ඔබට ඒ සම්බන්ධයෙන් කිසියම් ප්‍රශ්නයක් ඇත්නම්, කරුණාකර [email protected] වෙත විද්‍යුත් තැපෑලක් යැවීමෙන් හෝ මෙම පිටුව භාවිතා කිරීමෙන් .

අප හා සම්බන්ධ වන්න.